погода на Cambrai

погода на Dunkerque

погода на Lille

погода на Roubaix

погода на Tourcoing

weather.com